Vacature

Ondernemende manager – aandeelhouder

Uitdaging
 • Je geeft dagelijks leiding in een groeibedrijf in Limburg. Je bent eindverantwoordelijke voor het geheel van commerciële, operationele en management activiteiten.
 • Je werkt een toekomstvisie uit voor het bedrijf en creëert hiervoor draagvlak bij de investeerders (leden RENARDMONT) en alle medewerkers.
 • Je vertaalt de strategische visie naar praktijk, zorgt voor tijdige implementatie en bijsturing waar nodig met als doel de ambities en doelstellingen van het bedrijf succesvol te realiseren.
 • Je zorgt voor een resultaatgerichte aansturing en een doelmatige inzet van personeel en middelen.
 • Je bewaakt de continuïteit van het algemeen beleid en bouwt performante processen (verder) uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het resultaat van het bedrijf met benodigde rapportage en opvolging van de KPI’s.
 • Je rapporteert aan de Raad van Bestuur die wordt samengesteld uit leden van RENARDMONT op basis van hun expertises.
Profiel
 • Een manager met ondernemersbloed of een gedreven ondernemer met managementervaring.
 • Een hands-on, flexibele mind-set, die zich goed thuis voelt in een dynamische KMO-omgeving.
 • People manager die erin slaagt om medewerkers te motiveren en enthousiasmeren richting de gewenste resultaten.
 • Resultaatgericht met strategisch denkniveau.
 • Kritisch en ondernemend oog voor continue verbetering.
 • Ambitieus en geëngageerd.
 • Klantgericht.
 • Open, toegankelijk en vertrouwend ingesteld.
Aanbod
 • Een werkomgeving die initiatiefname en autonomie apprecieert.
 • Unieke kans om verankerd te worden binnen een rendabel bedrijf en je stempel te drukken op de verdere groei van het bedrijf én haar medewerkers.
 • Ondersteuning door onze ervaren leden met verschillende expertises en een ruim netwerk. Zij kunnen de perfecte sparringpartners zijn voor jou.
 • Een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met je achtergrond en ervaring.
 • Participatie in aandelen van bedrijf.
 • Er is mogelijkheid om te werken in loondienst of via een managementvennootschap.